Türkiye’deki Kadınların Durumuna İlişkin Rakamsal Çalışma Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiye’deki kadınların durumuna ilişkin çalışma yayınladı.

TUİK tarafından yapılan çalışmanın bazı başlıklar şu şekilde belirlendi;

* Beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78 yıl olurken, kadınlar 80.8 yıl, erkeklerde 75.3 yıl 

* Türkiye’de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı % 89.5’i bulurken, bu oran kadınlarda %83.6, erkeklerde % 95.5

* 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı % 47.1 olurken, bu oran kadınlarda ise % 28.9’da kalırken erkeklerde % 65.6’ya kadar çıktı

* İş gücüne katılım oranları okuryazar olmayan kadınlarda % 15.9, lise altı eğitimli kadınlarda % 27.7, lise mezunu kadınlarda % 34.3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda % 42.6, yükseköğretim mezunu kadınlarda oranı % 72.7 oldu. Tarım sektöründe kadınların istihdam oranı % 28.3, hizmet sektöründe % 56.1, sanayi sektöründe % 15.6 olarak belirlendi

* Kadın profesör oranı 2008-2009 öğretim yılında % 27.4 iken, 2017-2018 öğretim yılında % 31.2 oldu. Doçent kadın oranı % 38.8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise % 50.2

* 2009 yılında kadın büyükelçi oranı % 10.8 iken bu oran geçen yıl % 22.1 olarak belirlendi

* Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici kadın oranı 2012 yılında % 14.4 iken, 2017 yılında % 17.3 oldu

* İlk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24.8 iken bu yaş erkeklerde 27.8. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 27.6, erkeklerde 30.8, ile Tunceli. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu iller Şanlıurfa ve Afyonkarahisar, kadınlarda 21.9,  erkeklerde 25.9’la Ağrı oldu.      

* 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı % 71.9’a çıktı.  Bu oran, kadınlarda yüzde 64.7, erkeklerde yüzde 79.2

* 2018 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı % 53.4 oldu. Kadınlarda bu oran % 57 iken erkeklerde mutluluk oranı % 49.6 oldu. Evlilerin % 56.3’ü, evli olmayanların ise % 46.7’si mutlu. Evli kadınların % 60.7’si, evli erkeklerin % 51.6’sı, mutlu olduklarını beyan etti.   

 

tuik

Bu Yazıda 0 Yorum Var

Yazıya Yorum Yap